html_5 Skal vi have en politik for forsvarets veteraner?
Back
Mobil-stor 1
14.11.2017 | Af: Brian Kjær

Skal vi have en politik for forsvarets veteraner?

Byrådsmedlem Brian Kjær (S) har skrevet dette indlæg: På vælgermøde forleden blev der to gange spurgt til veteraner og veteranpolitik.

Artikelbanner 1

Socialdemokratiet har stor respekt for dem, der har deltaget i Danmarks fredsbevarende/skabende indsatser. Som kommune vil vi også arbejde for at sikre dem et godt liv efterfølgende.
Vi støtter op om flådens flagdag og yder støtte til de initiativer, der iværksættes.

Det er respekt for veteranerne, at vi er bevidste om, at vi ikke kan alt, hvad de har behov for.

Vi skal ikke lave politik for alt. Men en politik overfor veteraner giver god mening, så vi sikrer os, at der er klarhed over, hvilke opgaver kommunen har og ikke har. Men ligesom med mange andre grupper af syge er det ikke kommunens opgave at skabe samværstilbud med mere.

Alligevel har der i en periode været stillet lokaler til rådighed for at hjælpe med opstarten af en forening. Det er sådan noget vi kan som kommune. Vi kan og skal støtte op om de tilbud, der oprettes, ligesom vi gør med mange andre. Men vi skal ikke sørge for driften. Det er andre bedre til. Her tænkes blandt andet på KFUM’s orlogshjem, som Frederikshavn kommune har hjulpet i gang, og som nu drives af en række frivillige. Stor ros til dem.

De, der er alvorligt ramt af det, de har oplevet i tjenesten, har mange gange brug for specialistbehandling, som vi ikke har rådighed over. Der skal vi bruge forsvarets egne eksperter. Det har været drøftet, om vi i samarbejde med andre kommuner skulle have en veterankoordinator. Der er enighed om, at det ikke vil være den bedste måde at støtte på.

I Frederikshavn kommune har vi 529 veteraner, hvoraf 261 fortsat er ansat i forsvaret.

Ligesom mange andre grupper er veteranerne en del af de politikker, vi har lavet på både social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Det viser sig også ved, at vi ikke har mange veteraner i kommunen, som ikke er på arbejdsmarkedet.

 Vi vil tage initiativ til en drøftelse med de øvrige partier efter valget, hvordan vi bedst sikrer, at der - ligesom for andre grupper - er den bedst mulige støtte til vore veteraner - om det er en politik, eller større fokus i de politikker vi har.

Se fakta om/hjælp til forsvarets veteraner her.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4