html_5 Fredede orkidéer får plads til at gro i Ålbæk
Back
Mobil-stor 1
20.05.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Fredede orkidéer får plads til at gro i Ålbæk

Arealer ved Søndergårdsvej i Ålbæk er nu ryddet for al selvsået opvækst af træer og buske. Det kan virke brutalt, men der er mening med galskaben. De lysåbne arealer giver nemlig plads til vilde orkideer.

Artikelbanner 1

Orkideer, der vokser i naturen, er fredede i Danmark, da de ikke gror ret mange steder, og samtidig er stærkt truede. Orkideerne tåler ikke skygge, og derfor er tilgroning med træer og buske en trussel.

På et kommunalt ejet areal ved Søndergårdsvej i Ålbæk har Frederikshavn Kommune ryddet alle selvsåede træer og buske for at forbedre orkideernes levevilkår. Kommunen er som arealejer særlig forpligtet til at sikre og forbedre orkideernes levested.

Arealerne ved Søndergårdsvej i Ålbæk er gamle markstykker, som ikke har været dyrket de sidste mange år. Da jorden er sandet og næringsfattig, er det et særlig godt voksested for vilde orkideer.

Siden man er stoppet med at dyrke jorden, er der indvandret fem-seks forskellige arter af orkideer, og det er et fantastisk syn at se de flere hundrede orkideer blomstre på samme sted i juni måned. Orkideerne er fredede og må derfor ikke plukkes.

Det er ikke kun de vilde orkideer, der trives på de lysåbne arealer. Mange blomstrende urter er også afhængige af lys og luft. Det samme gælder fugle som lærken og viben, der bygger deres reder på jorden. Der er gode chancer for, at antallet af agerhøns også vil øges, da deres kyllinger er meget afhængige af lav vegetation, hvor de kan finde insekter og holde sig varme i solen.

Indsatsen for at skabe lysåbne arealer et af mange eksempler på, hvordan Frederikshavn Kommune arbejder med bæredygtige tiltag, som i dette tilfælde bidrager til at fremme biodiversiteten.

Danmarks Naturfredningsforening tæller hvert år antallet af vilde orkideer sammen med lokale borgere fra Ålbæk, og forskere fra Aalborg Universitet har besøgt stedet for at tage prøver af den orkidé, der hedder Bakkegøgelilje, da den ikke gror ret mange andre steder i Danmark.

Samtlige selvsåede træer og buske er fældet og fjernet fra arealerne ved Søndergårdsvej i Ålbæk. Det blev gjort med en særlig maskine kaldet en Biobailer.

Maskinen har i samme arbejdsgang knust alle træer og buske på stedet, samlet det knuste materiale op og presset det i små rundballer. Rundballerne vil blive udnyttet i biogasanlæg, til afbrænding i varmeværker eller omdannes til kompost helt afhængig af materialet.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4