html_5 Budget: Der skal træffes svære beslutninger
Back
Mobil-stor 1
18.05.2022 | Af: DEBAT-INDLÆG

Budget: Der skal træffes svære beslutninger

Gitte Kiilerich har skrevet dette indlæg på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Frederikshavn Kommune: Verdensbilledet, som vi synes at kende det, har ændret sig drastisk gennem det sidste år. Krigen i Ukraine berører os alle og har været medvirkende til, at vi hurtigere må finde løsninger på, hvordan vi eks. laver alternative energiformer i en hast. Vores private husholdningsbudget er under voldsomt pres. Alt er blevet dyrere, og vi må i vores husholdninger prioritere for at kunne betale mad, el og benzin.

Artikelbanner 1

Dette pres og behov for prioriteringer finder også sted i den kommunale økonomi. Dette gælder ikke bare i Frederikshavn, men alle landets kommuner. Vi har i Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune arbejdet hårdt for at vende den økonomiske katastrofale situation vores kommune stod overfor for otte år siden. Det betyder, at vi nu har en kommune med en stabil økonomi og i balance. Men med nutiden og de udfordringer kræver sikker hånd og økonomiske prioriteringer.

Frederikshavn Kommunes Byråd skal om kort tid i gang med at lave budget for 2023. Administrationen har udarbejdet første oplæg som hen over sommeren og efteråret vil undergå en politisk behandling og mange drøftelser. Det vil ske i fagudvalg, partipolitiske grupper, medarbejder råd og udvalg, samt ikke mindst os borgere imellem.

Der hersker ingen tvivl om det bliver en svær opgave at få enderne til at nå sammen. Nødvendighedens love betyder, der skal træffes svære beslutninger og en gennemgribende prioritering er ikke til at komme uden om.

I den socialdemokratiske byrådsgruppe vil vi vurdere og prioritere, så vores solidariske socialdemokratiske kerneværdier skal være så intakte som muligt. Vi ved, at der skal træffes hårde beslutninger, men vi ved også, at en forudsætning for den fremtidige fortsatte udvikling af vores kommune kræver, at der er absolut styr på kommunens økonomi.

Verden er forandret, men den fortsatte sikre socialdemokratiske arbejdsindsats i Frederikshavn Kommune er uforandret.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4