html_5 Præsteindsættelse var som en hotdog uden pølse
Back
Mobiltop 1
19.01.2021 | Af: Carsten Thomasen

Præsteindsættelse var som en hotdog uden pølse

Søndag var der præsteindsættelse i Abildgård Kirke i Frederikshavn. En begivenhed, der forhåbentlig går over i historien som en begivenhed, der aldrig bliver gentaget i den form.

Artikelbanner 1

Med alle de restriktioner, der i dag er på en gudstjeneste, er menigheden begrænset til et meget lavt antal, der har tilmeldt sig på forhånd, og som derfor sidder på anviste pladser med god afstand. Menigheden må ikke synge. Det sørger koret for. Der er ingen altergang.

Hele gudstjenesten må maksimun vare en halv time. Man ledes ud igen i hold af den travle kordegn. Ingen efterfølgende samvær eller kirkekaffe. Kort sagt er det næsten som at få en hotdog uden pølse – undskyld sammenligningen.

Men festligt var det nu alligevel, da Abildgård Kirkes nye præst, Simon Nielsen, blev indsat af provst Viggo Ernst Thomsen. Simon Nielsen skal fungere i et embede, der er todelt, idet han halvdelen af tiden er sognepræst i Abildgård, mens anden halvdel af tiden skal bruges som international præst over for de mange indvandrere, der bor i hele provstiet (svarer til kommunen).

I slutningen af 2020 fik kirken endnu en præst, Marianne Bach, der skulle have været officielt indsat i en gudstjeneste op til jul, men den måtte med kort varsel aflyses på grund af nye restriktioner. Hun er fuldansat sognepræst og virker selvfølgelig allerede, selv om indsættelsen vil finde sted senere.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2