html_5 Nyt forslag: Vil kun bygge syv etager i Strandby
Back
Mobiltop 1
30.11.2020 | Af: Michael Frederiksen

Nyt forslag: Vil kun bygge syv etager i Strandby

Projektet med et boligtårn på 12 etager i Strandby er droppet. Boligforeningen Vesterports nye forslag nøjes med syv etager. Vesterports oprindelige projekt blev mødt af protester i Strandby, men denne gang har boligforeningen på forhånd sikret sig positive tilsagn fra Strandby Fiskerihavn, Strandby Erhvervsnetværk, Strandby Varmeværk og Fællesvirke Strandby.

Artikelbanner 1

I marts 2019 igangsatte Frederikshavn Kommune en foroffentlighedsfase af Vesterports første skitseprojekt for et nyt boligbyggeri ved havnefronten i Strandby. Der blev i den forbindelse holdt et offentligt møde på Strandby Skole, hvor over 200 borgere deltog. Protesterne mod især at bygge et boligtårn på 12 etager på hjørnet af Sønder Havnevej og Agervej var ganske massive, så i december 2019 efterlyste kommunen et nyt forslag - uden højhus og i harmoni med det omgivende byggeri ved havnefronten.

Nu er boligforeningen klar med et revideret skitseprojekt, som i morgen skal diskuteres i Plan- og Miljøudvalget.

Der skal stadig bygges 93 lejligheder, men randbebyggelsen langs Sønder Havnevej placeres nu tættere på den nuværende havnefront i tre etager, som trappes op til fire, fem og syv etager opført på hjørnet af Sønder Havnevej og Agervej.

Det reviderede projekt indebærer en mere jævn fordeling på hele lokalplanarealet. Det tidligere projekts to portåbninger med vej/sti erstattes nu af boliger. Bebyggelsen i den vestlige del af arealet er ligeledes i højere grad udnyttet til boliger, hvorved fællesarealerne bliver mindre.

Den foreløbige screening af skitseprojektet indikerer, at der som grundlag for en mere detaljeret planlægning bør udarbejdes en miljørapport, som blandt andet belyser de miljømæssige problemstillinger nærmere. Som del af planlægningen skal det bl.a. her visualiseres, hvordan en ny bebyggelsen vil påvirke kystlandskabet.

Teknik- og kulturdirektør Thomas Eriksen indstiller, at principperne for projektet godkendes, at der udarbejdes en miljørapport for projektet.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2