html_5 1.345 klager i 2020 over musikstøj i Skagen
Back
Mobiltop 1
18.09.2020 | Af: DEBAT-INDLÆG

1.345 klager i 2020 over musikstøj i Skagen

Mogens Bandholm har på vegne af Beboerforeningen for Skagen Centrum skrevet dette indlæg: Beboerne i Skagen centrum er tvunget til at leve med musik uden grænser, når 12 restauranter og barer med Frederikshavn kommunes velvillige godkendelse år efter år, fra maj til oktober, spiller udendørs musik uden nogen støjgrænse. Musik, der ofte spilles af tre eller flere restauranter samtidig. Musik, der bliver gentaget flere gange i løbet af dagen.

Artikelbanner 1

I 2020 har det betydet:

97 koncerter med i alt 357 timers musik, hvor der spilles med kommunens dispensation, altså musik uden støjgrænser. Det er en forøgelse fra 2019 på 108,16%

Musik, der starter tidlig eftermiddag og slutter sent aften. I nogle tilfælde til kl. 02:00 om natten. Det er ulovligt, men restauratørerne er fløjtende ligeglade, for der er jo ingen kontrol. Kommunen har skriftligt oplyst, at de ikke vil føre kontrol. De har fuld tillid til restauratørerne – på trods af syv politianmeldelser i 2017

Af Miljøministeriets folder "udendørs musik-arrangementer -stop støj" - hvad siger loven - står der vedrørende ansøgning om tilladelse: Ansøgningsfrist - om dispensation skal afleveres senest 14 dage før arrangementet, jvf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992. Denne lov har kommunen overtrådt 30 gange ved at give dispensation i flere tilfælde samme dag, og måske endda med retroaktiv effekt.

Misbrug af det offentlige rum
Stopper ikke med de nævnte 97 koncerter. Restauratørerne har nemlig carte blanche fra kommunen til at spille akustisk musik 24/7, når de vil, og hvor de vil. Der er krav om, at akustisk musik kun må spilles med plomberede anlæg, altså anlæg der ikke kan spille højere end dB65, som er kommunens sær(e) regler for Skagen. Regler, der kun gælder for Skagen. Regler, der er 3-6 gange højere (målt i dB) end de af Miljøstyrelsen anbefalede. I kommunens andre byer, og i øvrigt i hele regionen, er udendørs kommerciel musik slet ikke tilladt. Misbrug af det offentlige rum omfatter også kirkelige handlinger som begravelser. Senest 9. august 2020 blev der ved udbæring af kisten spillet højt fra én af de nærliggende restauranter. Det er upassende. Det er uanstændigt.

Restauranternes anlæg - er de plomberet?
Kommunen har oplyst, at restauratørerne skal have plomberede anlæg. Indtil nu, september 2020, er det kun to af 12 restauranter og barer, der har et godkendt plomberet anlæg. Kommunen skal godkende det firma, der udfører plombering, men kommunen kontrollerer som sagt ikke, om det også er installeret.

Ergo spilles akustisk musik også uden grænser af alle på nær  to - hvis de da overholder reglerne?

Plomberede anlæg er i sig selv uden betydning. De fleste, hvis ikke alle bands kommer med deres egne anlæg, og de er ikke plomberet. Men kommunen tillader det desuagtet.

For at blive hørt stiftede nogle husejerne i centrum i 2017 en forening – Beboerforeningen for Skagen Centrum – som forening ville (håbede) man at kunne komme i dialog med kommunen for at gøre opmærksom på de store og alvorlige gener de følger med ukontrolleret musikstøj udendørs musik. Denne dialog, trods gentagne løfter fra kommunen, er aldrig blevet holdt. Kommunen har derimod haft flere møder med byens restauratører.

Støj- musikstøj er dræbende

Der dør hvert år ca. 16.000 i Europa som følge af støj. I Skagen centrum er støjkilden udendørs musikstøj. Centrum bliver i daglig tale kaldt for “Minefeltet” - også af lokalpolitikere. Og med god grund. Folk bliver syge. Følgesygdommene ved støj er, som ved Covid 19, skræmmende mange. Frederikshavn Kommune kan ikke gøre mere, end de gør med corona-virussen. Men det kan borgmesteren med et pennestrøg med musikstøj. Socialdemokraterne har 20 byrådsmedlemmer ud af 29. At ”finde en balance” er, at støjreglerne må gælde for alle i kommunen. inklusive Skagen.

Musikstøj giver økonomiske tab
Bekymring for vores helbred ikke er nok, har vi også et problem med svært sælgelige huse, og når det lykkes, er det med tab.
Centerområdet er kategoriseret som støjforurenet pga. af de omkringliggende restauranter og barer. Ikke kun den udendørs musik “den der spiller højest, sælger flest bajere”, men også den medfølgende larm fra party turismens gæster.

Beboerforeningens appel til kommunen er som sagt ikke blevet hørt, og der er ingen klagemuligheder. Heller ikke til politiet, det tillader kommunen ikke. De (politiet) må i forbindelse med musikstøj kun håndtere de mange støjende havefester, men ikke kommerciel udendørs musik.

Klager i 2020 over udendørs musikstøj
Beboerforeningen har for 2020 på vegne af foreningens medlemmer indsendt 1.345 klager omhandlende udendørs musikstøj; klager kommunen som hidtil, højst sandsynlig vil sidde overhørig, også ved den kommende evaluering. Hvorfor skulle de andet?

Ved byrådsmødet 27. november 2019 stemte A/V/C med 25 stemmer ud af 29 imod et ændringsforslag, der ville forbyde kommerciel udendørs musik. Borgmesteren og flertallet i byrådet burde være sig deres ansvar bevidst, men er det åbenbart ikke.

Beboerforeningen vil nu klage - ikke til Frederikshavn Kommune, men til myndighederne, til de politiske partier om hjælp til at få stoppet kommunes uansvarlige behandling af borgerne i centrum.

Vi klager over: at kunne måle musikstøj i vores bolig på dB85. Over ødelagt nattesøvn. Over vi ikke kan bruge vores haver. Over at musikstøj skader helbredet, og at det ikke tages alvorligt. Over det økonomiske tab der er ved salg af fast ejendom. Over at centrum ikke er egnet til beboelse som udlagt i lokalplanen. Over at centrum forvandles til en spøgelsesby - et minefelt.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2