html_5 Gærumvej spærres på ny strækning fra 9. juni
Back
Mobiltop 1
04.06.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Gærumvej spærres på ny strækning fra 9. juni

Tirsdag 9. juni påbegynder Forsyningen anden etape af arbejdet på Gærumvej i Frederikshavn. Det betyder, at Gærumvej spærres mellem Chr. Kongsbak Vej og Samsøvej. Til gengæld åbnes første etape for ærindekørsel.

Artikelbanner 1

Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej, og du vil derfor opleve at dele af strækningen er spærret i perioder. Dette sker i etaper for at give adgang til de erhvervsdrivende og genere trafikken mindst muligt.

Frederikshavn Kommune anlægger cykelsti/fortov og udskifter vejbrønde samtidig med det øvrige arbejde.

Sådan forløber arbejdet
• 1. etape udføres mellem Bangsbovej og Chr. Kongsbak Vej
• 2. etape udføres mellem Chr. Kongsbak Vej og Samsøvej
• 3. etape udføres mellem Samsøvej og Søndergade

Datoen for arbejdet med tredje etape bliver annonceret på et senere tidspunkt, da den afhænger af, hvordan processen med arbejdet forløber.

Der kan forekomme gener i forbindelse med trafikafviklingen. Der bliver opsat gule omkørselsskilte, som henviser vejtrafikken til alternative ruter, imens arbejdet står på. NT er informeret, og du kan derfor opleve, at busruterne er omlagt i arbejdsperioden.

Cykelstien bliver opretholdt i hele perioden, dog kan der være perioder, hvor den forskydes lidt, men der vil hele tiden være en adgangsvej for skolebørnene ved Sæbybanestien.

Du kan læse mere om projektet på Forsyningens hjemmeside, www.forsyningen.dk.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2