html_5 Koster 500.000 kroner at reetablere ødelagte klit
Back
Mobiltop 1
03.06.2020 | Af: Michael Frederiksen

Koster 500.000 kroner at reetablere ødelagte klitter

Frederikshavn Kommune har regnet sig frem til, at det kommer at koste 500.000 kroner at reetablere de ødelagte klitter ved Sønderstrand i Skagen.

Artikelbanner 1

Sagen lander på Teknisk Udvalgs bord i næste uge, fordi Frederikshavn Kommune nu har indhentet de nødvendige tilladelser til reetableringen fra Fredningsnævn og Kystdirektoratet.

I oktober 2019 blev der begået hærværk på klitterne ved Sønderstrand i Skagen. Hærværket bestod i en ulovlig terrænregulering af to klitområder, hvorved klitternes højde blev reduceret, og fredet landskab samt beskyttet natur blev beskadiget.

Frederikshavn Kommune anmeldte sagen til politiet. Her forventes det, at efterforskningen munder ud i en tiltale af sagens to sigtede, hvor skyldsspørgsmålet efterfølgende afgøres i en retssag.

Der vil i forbindelse med sagen tillige blive rejst krav om erstatning for udgifter påført Frederikshavn Kommune i forbindelse med sagen, herunder til reetablering af klitterne. Erstatningsspørgsmålet kan dog blive udskilt af sagen, så det skal afklares i en efterfølgende selvstændig sag.

Center for Teknik og Miljø har indhentet tilbud fra entreprenør og landmåler til reetablering af klitten. Den samlede forventede omkostning for Frederikshavn Kommune til sagens håndtering, herunder reetablering, forventes at blive en halv million kroner.

Frederikshavn Kommune forventer, at sagens omkostninger erstattes af skadevolder, jævnfør erstatningssag.

Sagen er overdraget til Østjyllands Politi, fordi ægtemanden til politidirektøren i Nordjylland, Anne Marie Roum Svendsen, har en forretningsmæssig relation til en af de to sigtede.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2